Umhverfi
  • Skrá sig

Eignaumsjá verndar umhverfi sitt og sýnir náttúrunni virðingu með því að fylgja
eftirfarandi umhverfisstefnu.grblom


Eignaumsjá ehf. tekur þátt í að...

 ...efla vitund starfsmanna sinna um ábyrgð þeirra gagnvart umhverfinu

 ...nota eingöngu efni sem merkt eru viðurkenndum umhverfismerkjum

 ...lágmarka eins og kostur er notkun á hreinsilögum og uppþvottaefnum

 ...haga innkaupum sínum þannig að sem minnstu umbúðir fylgi með í kaupum

 ...flokka pappír og einnota gosdrykkjaumbúðir til endurvinnslu

 ...skila óæskilegum umhverfisspillandi efnum til eyðingar

 ...nota áhöld og tæki sem eru viðurkennd og vinnuvistvæn

 ...lágmarka eftir bestu getur eldsneytisnotkun farartækja sinna


Eignaumsjá ehf. stefnir í náinni framtíð að Svansvottun

Upplýsingar:

Leitaðu til okkar um úrlausnir og við komum á staðinn og gerum verðtilboð.

Sími: 7806070

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.