Umhverfi
  • Skrá sig

Eignaumsjá er Svansvottað þjónunustufyrirtæki.is swan a neg rgb


Eignaumsjá ehf. tekur þátt í að...

 ...efla vitund starfsmanna sinna um ábyrgð þeirra gagnvart umhverfinu

 ...nota eingöngu efni sem merkt eru viðurkenndum umhverfismerkjum

 ...lágmarka eins og kostur er notkun á hreinsilögum og uppþvottaefnum

 ...haga innkaupum sínum þannig að sem minnstu umbúðir fylgi með í kaupum

 ...flokka pappír og einnota gosdrykkjaumbúðir til endurvinnslu

 ...skila óæskilegum umhverfisspillandi efnum til eyðingar

 ...nota áhöld og tæki sem eru viðurkennd og vinnuvistvæn

 ...lágmarka eftir bestu getur eldsneytisnotkun farartækja sinnaUpplýsingar:

Leitaðu til okkar um úrlausnir og við komum á staðinn og gerum verðtilboð.

Sími: 7806070

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

is swan a neg rgbRGB FF 2022 Ice White Horz